Välkommen på auktion den 30 juli på Blå Hallen i Höganäs!

Vi upprepar succén från förra sommaren och håller auktion på Blå Hallen.

Inlämning pågår nu till sommarens specialauktion på Blå Hallen. Vi ser stor efterfrågan på keramik från Stig Lindberg, Bernt Friberg, Axel Salto, Åke Holm, Mari Simmulson, Signe Persson Melin m.fl.

Du är välkommen att lämna in dina föremål på vår filial på Garnisonsgatan 16 i Helsingborg.

Visning: 28–30 juli.
Slagauktion 30 juli kl 17.

Läs mer om succén från förra året på Blå Hallen här >

Kontakta våra värderingsmän för mer information. Varmt välkomna!


Charlotta Andersen

Värderingsman förordnad av Sveriges Handelskamrar

+ 46 (0) 733 40 06 63charlotta.andersen@auktionsverket.com

Helsingborg, Malmö


Peter Andrén

Chefsintendent Skåne – av Sveriges Handelskammare förordnad besiktningsman

+46 (0)76-720 63 25peter.andren@auktionsverket.com

Helsingborg, Malmö


Astrid-Louise Lidforsen

Platschef, värderingsman

+46 (0)704 38 46 15astrid-louise.lidforsen@auktionsverket.com

Malmö


Du kan också få hjälp med online-värdering här:

Tack för din förfrågan! Vi ser fram emot att få hjälpa dig med din värdering.