2021-11-03

Vi söker Grand tour-objekt

På temat Grand tour-objekt söker vi statyetter i brons, obelisker och sarkofager i olikfärgade marmorsorter, kejsarbyster i alla storlekar, miniatyrtempel i marmor, grekiska vaser, fragment av skulpturer och mosaiker med mera.

När antiken under renässansen blir föremål för dyrkan uppstår fenomenet Grand tour-resor. Unga ädlingar i norra Europa beger sig ner till Italien som slutdestination för att titta på lämningar efter antiken och ta med sig hem jordfynd i keramik, marmor och brons. Företeelsen kulminerar under 1700- och början av 1800-talet och övergår så småningom i det som är rötterna för modern turism.

Redan tidigt tillverkar man souvenirer i form av miniatyrtempel i marmor, statyetter i brons föreställande kända antika skulpturer, obelisker och sarkofager i olikfärgade marmorsorter, kejsarbyster i alla storlekar utförda i marmor och gips. En ström av föremål från antiken i form av romerska oljelampor och grekiska vaser, fragment av skulpturer och mosaiker m.m. letar sig upp till Norden framför allt under 1800-talet och 1900-talets första hälft.

Dessa typer av föremål är sådant vi söker till vår temaauktion Grand Tour som pågår online 11 – 21 november på Slakthusgatan 22, samt till Klassiska den 7-8 december på Nybrogatan 32. Souvenirer och prydnadsföremål av alla de slag med denna touch, även äldre måleri som avbildar söderns antika lämningar sökes. Även smycken, äldre böcker och grafik som knyter an till samma tema är välkomna.

Vad det gäller artefakter så gäller de i princip alla av medelhavskulturerna, Grekland, Italien och Egypten m.fl. Beroende på föremålstyp så vill vi ha en proveniens på föremålen. Ett tidsmässigt råmärke är att de ska ha kommit in till Sverige senast 1970, med proveniens som kan styrkas. Vi vill dock understryka att beslutet om vi tar emot artefakten eller inte utifrån just proveniensen fattas unikt för varje enskilt föremål.

För mer inlämning och rådgivning, vänligen kontakta

Markus Anderzon

Specialist – Antika möbler och konsthantverk

+46 (0)8-453 67 48markus.anderzon@auktionsverket.com

Stockholm


Anders Svensson

Specialist: Arkeologiska föremål från Medelhavet och övriga Europa. Bergarter, mineraler, fossiler. Liturgiska föremål.

+46 (0)8-686 98 89anders.svensson@auktionsverket.com

Globen


Tillbaka till nyheter